banner_lynx

Spring Offer 2013 går mot sitt slut!!

Ski-doo och Lynx vassa vår-erbjudande går mot sitt slut!

Beställ din maskin innan midsommar (22/6) så får du en rad

fördelar och slipper risken att sitta utan till vintern.

- Antalet maskiner är begränsat!

10.000:- i valfria BRP-tillbehör, -reservdelar och/eller -kläder.

3 nummer av tidningen Snowrider.

2 månaders fri försäkring vid tecknande av 1 års BRP-märkesförsäkring


Kontakta oss ang frågor eller läs mer på brpscandinavia.com